FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Fjärrskrift

Fjärrskriftnät


FjärrskriftnätFjärrskriftnät

I slutet av 30-talet byggdes det första nätet (ovan höger)

År 1947 erbjöd telegrafverket försvarsmakten att få köpa de teletypeapparater som ingick i krigsfjärrskriftnätet. Försvarsmakten godtog priset och blev ägare till maskinparken, men telegrafverket anlitades fortfarande för det löpande underhållet. År 1950 driftsattes samtliga centraler i krigsfjärrskrift- och teleprinternätet.

Fjärrskriftnät

I slutet av 50-talet beslutade ÖB att hela apparatparken hos abonnenterna skulle förnyas och standardiseras, apparaterna skulle arbeta med den internationella S-enhetskoden och vara av typen blankettskrivare och remssändare. Centralerna i det nya försvarsmaktens gemensamma krigsfjärrskriftnät, driftsattes under åren 1961-63 varefter de gamla teletype- och teleprintercentralerna avvecklade i snabb takt.

I det nya nätet anslöts förutom militära staber även myndigheter som ingick i totalförsvaret. För att kunna samverka med civila abonnenter (myndigheter, industrin och televerket) fanns anslutning till televerkets Telexnät vid varje fjärrskriftcentral, vid Hkv och vid varje MB-stab. Delar av fjärrskriftnätet gick i fredsdrift med centralerna Nord, Väst, Syd och Ost trafikalt bemannade i fred.

Mer information finns i: Fjärrskrift Allmänt, FHT 2003-08-25, Författare: Arne Svensson.

Från ovanstående dokument är det inlagt länkar till förstoring av bilder och annan förklarande information som finns i "molnet". Länkar och bilder kommer inte upp i nytt fönster, utan man får gå tillbaka med "pil åt vänster" och då hamnar man på dokumentets förstasida. Ett tips är att ladda ned filen och läsa dokumentet från sin egen dator om man vill utnyttja länkarna.