FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén

Navigering

Positionsbestämningsutrustning POS 2


Positionsbestämningsutrustning POS 2

Positionsbestämningsutrustning i kategori 2 (POS2) är avsett att användas inom artilleriet för inmätning av pjäsplatser, som riktreferens på pjäser samt för målinmätning från eldledningspansarbandvagn (Epbv). POS 2 kan även monters på ARTHUR (artilleriradar), BKAN 1C (bandkanon), EPBV 90 och HAUB 77B. Utrustningen anskaffades 1990 och togs i bruk 1991.

Utgående från en känd punkt (fältmätpunkt) beräknar POS2, efter avslutad nordsökning, kontinuerligt fordonets position och kurs. POS2 kan med hjälp av informationen från t ex en laseravståndsmätare bestämma en avlägsen punkts position. POS2 kan ge navigationshjälp till en känd punkt. Monterad på pjäs ger utrustningen även eldrörets elevation och bäring.

Mer information finns i Arméns navigerings- och positionsutrustningar (3,5 MB)
Författare: Sven Bertilsson