FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén

Navigering

Positionsbestämningsutrustning POS 1


Positionsbestämningsutrustning POS 1

För att artilleriet skulle kunna upptäcka varifrån fientligt artilleri sköt och bekämpas, fanns ett artilleriunderrättelsekompani, som bl a var utrustat med ljudmätutrustning. Denna verkade så att upp till nio mikrofoner utplacerades i terrängen. Dessa var sedan kopplade till en anslutningspunkt, d v s underrättelseförbandet. Med krysspejling kunde förbandet sedan räkna ut varifrån den fientliga elden utgick. Understödjande haubitsförband underrättades om det fientliga förbandets X- och Y-koordinater samt Z, d v s azimut eller höjden över havet, eldtillstånd gavs och fienden besköts.

För att elden skulle verka erfordrades en mycket stor noggrannhet var mikrofonerna och anslutningspunkt var placerade. Koordinaterna skulle vara angivna med en noggrannhet av max två meter. För att uppnå denna noggrannhet infördes en positionsbestämningsutrustning, som var gyrostabiliserad. Positionsbestämningsutrustningen benämndes POS 1, och togs i bruk omkring 1989-90.

Mer information finns i Arméns navigerings- och positionsutrustningar (3,5 MB)
Författare: Sven Bertilsson