FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén

Navigering

Navigeringsutrustning 403


Navigeringsutrustning 403

Epbv 3012 ersattes i början av 1970-talet av Epbv 3022. Erfarenheten av Navutr 202 i pansarbandvagn var inte så bra. Det var mycket skakningar i vagnen, banden slirade o s v. FMV började se sig om efter en mer stabil utrustning med gyro i stället för jordmagnetgivare.

Navigeringsutrustning 403 arbetade efter samma principer som navigeringsutrustning 202, men var tekniskt mycket mer avancerad. Körriktningen fick man från kursgyrot och körsträckan från två pulsgivare, vilka var placerade på vänster respektive höger drivaxel. Medan Nav 202 huvudsakligen var mekaniskt uppbyggd var Nav 403 uppbyggd med integrerade kretsar, en teknik som då var helt ny.

Mer information finns i Arméns navigerings- och positionsutrustningar (3,5 MB)
Författare: Sven Bertilsson