FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén

Navigering
E pbv 3012 med nav 401


E pbv 3012 med nav 401

Det var inte enbart norrlandsartilleriet, som var intresserade av en navigeringsutrustning. Även pansarartilleriet var i behov av att snabbt kunna få fram eldledarens och målets position. Detta p g a det snabba händelse-förloppet vid pansarförbanden. Ett antal äldre stridsvagnar hade byggts om till pansarbandvagnar, med beteckning Pbv 301. Bland dessa tillkom ett antal eldledningspansarbandvagnar, Epbv 3012. Dessa utrustades med navigeringsutrustningar, men med bom på bakvagnen.

Mer information finns i Arméns navigerings- och positionsutrustningar (3,5 MB)
Författare: Sven Bertilsson