FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén

Navigering

Navigeringsutrustning 201A och 202 A


Navigeringsutrustning 201A och 202A

Det var norrlandsartilleriet, som hade behov av att eldledarna snabbt kunde avläsa var de befann sig i den väglösa norrlandsterrängen med stora myrar och skogar. De skulle snabbt kunna bestämma var de befann sig, läsa av bäring och avstånd till ett fientligt mål som skulle beskjutas, via radio meddela batteriet var de ville ha elden och batteriet i sin tur snabbt kunna fastställa sin position och sedan skjuta.

PTGB 903

Sven Bertilssons erfarenheter:
Jag hade förmånen att få gå den första kursen som anordnades av FMV vid dåvarande Tygförvaltningsskolan. Kursen leddes av två engelsmän. En ingenjör, som var konstruktör vid Sperry, och en f d kommendörkapten vid British Navy. Ansvarig från FMV var övlt Jan Anshelm. Elever var tekniker från FMV, StabSbS och artilleriförbanden. Förutom teori var det mycket kalibreringskörningar i öst-västliga och nord-sydliga riktningar. Navigeringsutrustningarna hade vi monterade i ptgb 903. Elever från StabSbS var Uno Eriksson, Gösta Neuman och jag.

Mer information finns i Arméns navigerings- och positionsutrustningar (3,5 MB)
Författare: Sven Bertilsson