FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


Närspaningsradarstation typ PS-821


M3330-821011-8 (PS-821/P)

Leverantör: Terma

Historik – framtagning av PS-821
Författad av: Bo Ganebo 1998

En prototyp till PS-821 togs fram med en Terma navigeringsradar som grund och med dess enheter placerade i lådor. Radarn fick arbetsnamnet Pointer TMP7 TS. Diverse prov utfördes med Pointer. Bl a ställdes den upp på ett tak i central Stockholm under en vinter. Vid proven framkom bl a att antennvridmotorn kärvade redan vid några minusgrader. Vid andra prov framkom brister i kablaget mellan enheterna där klena koaxialkablar lätt slets av. Den fick göras om ett antal gånger för att få fullgod funktion vid kyla. Vidare var enheterna för tunga för att bäras omkring i terrängen.

För serieanskaffning av PS-821 framtogs en specifikation där en mycket omfattande miljöprovdel utarbetades. Till grund låg en motsvarande specifikation för framtagning av bärbara radiostationer.

I miljöproven m m ingick bl a MTBF-prov, varvid varje serieexemplar av radarn kördes ett antal timmar. Genom detta kunde många tillverkningsfel upptäckas. Utöver de konventionella miljöproven såsom skak, vibration, värme, kyla, fukt, regn i laborationsmiljö genomfördes en del okonventionella vindprov med antennen genom att radarn placerades på ett lastbilsflak som därefter framfördes med ca 100 km/timmen. Vidare skulle radarns enheter tåla att tappas från viss höjd ner i vattnet och där förbli flytande. Detta prov genomfördes med hjälp av brandkåren i Århus hamn. Nedisningsprov genomfördes vid KA 1 Vaxholm med hjälp av därvarande brandkår.

Allmänt PS-821.

PS- 821/T, en bärbar radar för närspaning som anskaffades under senare delen av 60-talet och början av 70-talet. Användes för målföljning vid lätta robotbatterier (Rb 52) och som spaningsradar.

Radarn var uppdelad i ett antal enheter som kunde bäras omkring i terrängen och fungera under alla tänkbara väderleksförhållanden.  Den var byggd med transistorteknik (diskreta komponenter).

PS-821PPI-821

Bild: PS-821 (KA 4 förbandsmuseum), PPI-821. Foto: S-G Palm (Amf 4 garnisonsmuseum).
 


Leverantör:  

Terma, Danmark.               

Anskaffat antal:

60 st

Anskaffningstidpunkt:      

Slutet av 60-talet och början på 70-talet.

In i kriorg:    

Slutet på 60-talet.

Ut ur krigorg:                     

Början på 90-talet.

Tekniska prestanda


Frekvensband:                   

X-bandet

9345 - 9405 MHz

Pulslängd:

 

 

Uteffekt:      

10 kW

 

PRF:

 

 

Antennrotationshastighet:

6 rpm

 

Antenn:

 

 

Mottagare:                         

 

 

Utrangering av PS-821
PS-821 utgick ur krigsorganisationen i början av 90-talet. (Beslutsskrivelse ML Kust 19..).

Museistation

Museistation finns bl. a vid KA 4 förbandsmuseum. *)

Dokumentation PS-821

KA 4 förbandsmuseum.
 

*) En station överförd till Teleseum 2009