FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


PS-819

PS-819

X-bandsradar på ubåtar typ Draken.

Tillverkare Philips Teleindustrier.

Dokument som innehåller information om PS-819:
Radar på svenska ubåtar. Författare: Nils Gille och Malte Jönson