FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


Kustbevaknings-/närspaningsradarstation typ PS-74

Varianter: M3330-074-071-6 (PS-74/F MT)

Leverantör:
Decca     (Decca 404)

Allmänt

Stationen var en konventionell navigeringsstation på X-bandet utan störskyddsfaciliteter som utnyttjades som kbsrr i flottans kustbevakningsorganisation och som närspaningsradarstation i KA underrättelseorganisation och som kbsrr i flottans kustbevakningsbataljoner/-kompanier.

Från PPI avlästes målläget  (bäring och avstånd) som överfördes till ett plott i skala 1:50 000. Från plottet rapporterades målen därefter till överordnad stridsledingscentral (slc i t batt/spärrbat). Lägesangivelsen skedde i GEOREF. Kurs och fart beräknades. Om möjligt skulle också målet identifieras optiskt och identitet och storlek ingick då i rapporten till den högre chefen.

Rapporteringskapaciteten till högre chef var ungefär 3 samtidiga mål med en noggranhet på ca ± 2000 meter med en tidsfördröjning på upp till ca 10 minuter.

I KA ingick stationen ingick i tunga batteriers organisation med huvuduppgiften att förse batterichefen med uppgifter om fartyg i närområdet. Stationen utnyttjades också för invisning av artillerieldledningsradarn.
Stationen utnyttjades också som spanings- och navigeringsstation på flottans fartyg (PN-74).

Tekniska data


Frekvensband            

X-bandet (9000 GHz,
3 cm)

9320 - 9480 MHz

Pulslängd:

0,1 resp 0.5 us

 

Uteffekt:

 20 kW

 

PRF:

 1000 hz

Pulslucka 400-440 us.

Antennrotationshastighet:

 24 rpm

 

Antenn:

 6 fot, hornmatad

Vertikal lobvinkel 23 O
Horisontell lobvinkel 1,2 O

Mottagare:

 

 

Kända grupperingsplatser (PS-74F): Väderöarna, Varberg, Sandhammaren, Morups-Tånge, Kapelludden, Kalmar, Höganäs, Helsingborg, Bergkvara, Åhus.

Kbsrr VäderöarnaKbsrr Väderöarna PPI  och stationsplott

Kbsrr Väderöarna. Kbsrr Väderöarna PPI  och stationsplott.

PS-74 OmformareKbsrr Väderöarna

PS-74 Omformare. Kbsrr Väderöarna