FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


Kustbevaknings-/närspaningsradarstation typ PS-73

Varianter: M3330-073071-7 (PS-73/F MT); M3330-073076-6 (PS-73/F MT6)  


M3330-073071-7

PS-73/F

Närspanings-radar

KA

Ingår i tunga batterier för invisning av PA 31

 

PN-73/S

Navigerings-radar

M / KA

Ombord på tb. T 107-T 112, bevakningsbåt 66-70, landstigningsbåt L 213-239

Allmänt

Leverantör: Decca (Civil beteckning: Decca 303)

I KA ingick stationen i tunga batteriers organisation med huvuduppgiften att förse batterichefen med uppgifter om fartyg i närområdet. Stationen utnyttjades också för invisning av artillerieldledningsradarn.

PS-73

Stationen var en konventionell navigeringsstation på X-bandet utan störskyddsfaciliteter som utnyttjades som kbsrr i flottans kustbevakningsorganisation och som närspaningsradarstation i KA underrättelseorganisation.

Från PPI avlästes målläget  (bäring och avstånd) som överfördes till ett plott i skala 1:50 000. Från plottet rapporterades målen därefter till överordnad stridsledingscentral (slc i t batt/spärrbat). Lägesangivelsen skedde i GEOREF. Kurs och fart beräknades. Om möjligt skulle också målet identifieras optiskt och identitet och storlek ingick då i rapporten till den högre chefen.

Rapporteringskapaciteten till högre chef var ungefär 3 samtidiga mål med en noggranhet på ca ± 2000 meter med en tidsfördröjning på upp till ca 10 minuter.

Radarstation PN-73 (PS-73) och PN-74 (PS-74) var i stort identiska. Skillnaden låg i huvudsak i stationernas uteffekt resp i antennen utformning.

Frekvensband: 

9320-9480 MHz

X-bandet

Pulslängd:

0,08-0.13 eller 0,4-0,6 µs

 

Uteffekt:

10 kW

 

PRF:

1000 Hz

 

Antenn. 4 fot

Horisontell 1,70 , vertikal 220

4 ft, parabolisk, hornmatad. Antennförstärkning ca 27,5 dB.

Antennrotationshastighet:

24 r/m

 

Mottagare.

 

 

PPI (skalområden)

1: 0,75,  2: 1,5,  3: 3, 
4: 6,  5: 12, 6: 24 och
7: 36 M.

 

Tillverkare

Decca. Ingick i deras serie D7 med typbeteckningarna 303 (PS-73) och 404 (PS-74)