FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


Närspaningsradar typ PS-72

Varianter: M3330-072051-0 (PS-72/T); M3330-072071 (PS-72/F)

Historik


(Minnesanteckningar: Oscar Ströman)


En mindre bra representant för NSRR var den omkring 1965 anskaffade PS-72.  Leverantör var TERMA, då ett litet danskt företag med ca 50 anställda – ledda av en ingenjör Myre som var född i Norge. Myre hade bl a deltagit i de första radarutbildningarna i England, direkt efter kriget – tillsammans med bl a marindirektör Gösta Brigge från dåvarande svenska marinförvaltningen. Upphandlingen skedde i konkurrens med dåvarande stora radartillverkare såsom Decca och Reyton och det väckte en viss uppmärksamhet att det lilla danska företaget Terma fick beställningen. Det var dock början till många radarinköp hos TERMA av svenska marinen.

PS-72 hade ungefär samma tekniska data som PS-33, men hade betydligt lägre uteffekt. Den var dock betydligt mindre och lättare än PS-33, men hade dock ej så bra och robust (fältmässig) konstruktion som sin engelska föregångare.  Dessutom var presentationen på PPI-indikatorn mycket sämre.  (PPI-811) p g a liten PPI-diameter. (9 tum). Detta PPI anskaffades i 30+10 ex.

Den ersatte aldrig PS-33 utan kom som en utökning av nsrr-kedjan. Den fick även en speciell uppgift vid robotskjutning.
Radarn förekom i såväl fast (PS-72) som i rörligt (PS-722 i kärra) utförande.


M3330-072051-0

PS-72/F

Närspaningsradar

M / KA

Ingår i kustbevaknings-kompanier och i Arte 708 (inom batteri 7,5 m/05-10 och m/12)

M3330-072071-8

PS-722/T

Skjutfältsradar

KA

Monterad i kärra

Allmänt

PS-72 med PPI-811

PS-72 med PPI-811 (övningsanläggning KA RadarS)

Stationen var en konventionell navigeringsstation på X-bandet utan störskyddsfaciliteter som utnyttjades som närspanings-radarstation i KA underrättelse-organisation resp i flottans kustbevakningsbataljoner/-kompanier.

Stationen ingick också i tunga batteriers organisation med huvuduppgiften att förse batterichefen med uppgifter om fartyg i närområdet. Stationen utnyttjades också för invisning av artilleriledningsradarn.

Från PPI (PPI-811) avlästes målläget  (bäring och avstånd) som överfördes till ett plott i skala 1:50 000. Från plottet rapporterades målen därefter till överordnad stridsledningscentral (slc i t batt/spärrbat). Lägesangivelsen skedde i GEOREF. Kurs och fart beräknades. Om möjligt skulle också målet identifieras optiskt och identitet och storlek ingick då i rapporten till den högre chefen.

Rapporteringskapaciteten till högre chef var ungefär 3 samtidiga mål med en noggrannhet på ca ± 2000 meter med en tidsfördröjning på upp till ca 10 minuter.

Anm: I marinstabsskrivelse från mitten av 80-talet omnämns följande platser med PS-72, PS-72F resp PS-72FT:

PS-72: Oxelösund, Vässarö, Hamnskär och  Arholma.

PS-72F: Tjälder, Vialms, Tylösand, St Snart, Ortholmen, Nidingen, Enholmen, Kungshamn.

PS-72FT: Brändöskär, Tjuvahålan (Tylösand), Vägga Udde, Smygehuk, Vedholmen.

In i krigsorg:

Omkring 1965

Ut ur krigsorg:

Omkring 1985

Leverantör:  

Terma

Anskaffat antal PS-72:      

30 st ? (uppgift från Bo Ganebo)

Anskaffat antal PS-722:

5 st (uppgift från Bo Ganebo).

Tekniska data

Frekvensband:                   

X-bandet (9345-9405 MHz).

Pulslängd:    

0,1 resp 1 ms .

Uteffekt:      

20 kW.

PRF:             

2000 (pulsländ 0,1ms) resp 1000 Hz (pulsländ 1,0 ms).

Antennrotationshastighet:                       

20 varv/min.

Antenn:        

Horisontell lobvinkel 1,2 och vertikal 20 grader (7 fots antenn) resp 1,8 grader (4 fots antenn).

 

 

PPI M3656-811

 

Leverantör:

Terma

Anskaffades

i 30+10 ex.

PPI-et (PPI-811) var försett med 9 tums bildrör, roterande spole. Mätområden: 1, 3, 6, 18, 36 och 75 km.

Bemanning vid fast anläggning
Chef, stf chef, ytobservatör, ytplottare och ytrapportör

Utrangering
Stationen utgick ur organisationen omkring 1985 då den ersattes av PS-615.

Kbsrr TylösandPS-72/T Operatörsrum (Nsrr Tylösand)

Kbsrr Tylösand PS-72/T. Operatörsrum (Nsrr Tylösand).

Kbsrr Store Snart  (mars 1969)PS-72/T Sändar-/mottagarutrustning

Kbsrr Store Snart  (mars 1969). PS-72/T Sändar-/mottagarutrustning.