FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


PS-62/PN-62

Leverantör: Decca

Stationen utnyttjades som fast närspaningsradarstation i KA (KA spärrbataljoner/-kompanier). Stationen utnyttjades också på flottans minfartyg och minsvepare som ytspanings- och navigeringsradarsation (PN-62) (kommersiell navradar). 

Stationen fanns i flera varianter : M3333-062081-3 (PN62/S MT), M3333-062151-4 (PN0621/T MT), M3333-062082-1 (PN-62/S MT2)

Vid KA 4 fanns PS-62 (enl Redovisning Radarläge vid Gbk/KA 4 1963) PN-62 på BevB 64, Loke, TpbS 209, TpbS 210


PN-62/S

Navigeringsradar fartyg

KA

På KA:s landstigningsbåtar  L 201-212 + Bevbåt 61-65+ Artilleritransportfärjor

PN-621/S

Navigeringsradar fartyg

M

På kustkorvetterna Stockholm och Malmö

PN-622/S

Navigeringsradar fartyg

M

På minjaktfartyg av Arholma klass