FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


Radarstation PS-615 - 619

Varianter: (M3330-615071-0 (PS-615/F MT), M3330-615171-0 (PS-6151/F MT)

Ursprungsbeteckning: Terma 211.200

Användningsområden:


PS 615/F

Närspaningsradar på land

M

Ersätter alla typer av äldre närspaningsradar

PS-616/F

Närspaningsradar på land

KA

Ingår i KA batteri 12/70

PS-617/R

Närspaningsradar på land

KA

Ingår i KA batteri 12/80

PS-619/F

Närspaningsradar på land

M

Kompletterar PS 870 kedjan  (där denna har dålig täckning)

PN 619/S

Navigeringsradar fartyg

M

På kustkorvett av Göteborg klass + Orion

PS-615

PS-615 anskaffades i början av 80-talet som ersättning för äldre närspaningsradarstationer t ex typ PS-33, PS-72, PS-73 och PS-74 m fl. Stationen ingick i KA-bat/KA-batt organisation med huvuduppgiften att förse bataljonschef/batterichef med uppgifter om fartyg i närområdet.

Stationen utnyttjades också för invisning av artillerieldledningsradarn vid lätta och tunga kustartilleribatterier.

Armén anskaffade samtidigt med marinen ett antal PS-615 som skjutfältsradar.

Upptäckta och följda mål rapporterades muntligt genom att bäring och avstånd till målet från radarstationen rapporterades till överordnat förband.

I grundutförandet kunde 10 målföljningssymboler startas för att underlätta målrapporteringen.

Stationen kompletterades under mitten av 80-talet med fjärrapporteringstillsats STRIKA vilket underlättade och förenklade målrapporteringen.

Ett stort antal PS-615 har kompletterats med extraktor och ingår fortfarande (2005) i den marina sjöbevakningen (Sjöbevakningscentral).

 Allmänna data PS-615


Leverantör:  

Terma

In i krigsorg:

I mitten på 1980-talet

Anskaffade ex:                  

Marinen        
Armén  Tot: ca 50 st

Tekniska data PS-615/F


Frekvensband:                   

X-bandet

9345 - 9405 MHz

Pulslängd:                          

 

 

Uteffekt:      

20 kW

 

PRF:                                  

 

 

Antennrotationshastighet:

12 alt 24 rpm

 

Antenn:        

Terma

 

Mottagare:   

 

 

Grupperingsplatser:

PS-615

PS-615 ersatte äldre kbsrr/nsrr (PS-33, PS-72, PS-73, PS-74 m fl) varvid den tidigare radarns grupperingsplats övertogs. Kbsrr/nsrr var oftast grupperade i t ex fyrar för att få ett framskjutet läge och bra antennhöjd.
Foto: Sven-Göran Palm

PPI PS-615619

PPI PS-615619

Mätområden:
1,5, 3, 6, 12, 24, 48 M. 
Dokumentation PS-615 (motsv) Teknisk handbok A- och B-nivå Del 1 M7782-252511.

PS-615 OprumPS-615 Reservkraftaggregat

PS-615 Oprum. PS-615 Reservkraftaggregat.

PS-615 AntennPS-615 Sändtagare

PS-615 Antenn. PS-615 Sändtagare

PS-616/F

M3330-616071-1 (PS-616/F MT)

Ursprungsbeteckning Terma 211.200

Variant av PS-615. Stationen ingick i batt 12/70 organisation. Råradarbilden överfördes från radarn till PPI i batt 12/70 spl. Målläge kunde överföras från nämnt PPI till eldledningsradarns spanings-PPI (arte 724).

Grupperingsplatser: Holmögadd, Bodskär, Söderarm, Arholma, Slite, Landsort.


PS-617

M3330-617031-4 (PS-617/R MT)  

Ursprungsbeteckning Terma 211.200

Variant av PS-615 som ingick i rörligt kabatt (12/80) organisation.

 

PS-619

PS-619

M3330-619071-8 (PS-619/F MT)

Variant av PS-615 men med sändtagare för S-bandet.

Stationen var ett komplement till PS-870 och grupperades på platser där den marina radartäckningen med PS-870 inte är/var tillfredsställande.

Stationen utnyttjas fortfarande (2006) i den marina sjöbevakningen.

Stationen grupperades bl a fyrton (t ex Morups Tånge), i vattentorn eller i olika byggnader (t ex kustbevakningens f d sbc i Kungshamn).

Antal anskaffade ex: 14 st enl FMV

Tekniska data.


Radar:          

Terma 8400

 

Frekvensband:                   

S-bandet (3000 GHz, 10 cm).

3040-3060 MHz

Pulseffekt:   

40 kW.         

 

PRF              

1000/2000 Hz.

 

Pulslängd:    

0,6 resp 0,06ms.

 

Antennrotationshastighet: 

12 alt 24 rpm.

 

Antenn:        

7 fots.

 

Vertikal lobvinkel:

19 grader.

 

Horisontell lobvinkel:

1,2 grader.

 


PS-619

Ex på upperingsplats: Morups Tånge
Bilden t v visar PS-619 på Morups Tånge fyr.
(Foto: Sven-Göran Palm)