FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


PS-37 och PS-38

PS-37 och PS-38

Detta var radarstationer avsedda för ubåt som anskaffades från England under slutet av 1940-talet och början av 50-talet.

PS-37 installerades på de gamla ubåtarna Sjöborren och Sjöhästen.

PS-38 installerades på andra ubåtar i Sjölejonklassen och på Hajen- och Drakenklassen.

Dokument som innehåller information om PS-37 och PS-38:
Radar på svenska ubåtar. Författare: Nils Gille och Malte Jönson