FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


Närspaningsradarstation typ PS-33

Varianter: M3330-033031-0 (PS-33/R MT); M3330-033071-6 (PS-33/F MT); M3330-033131-8 (PS-331/R MT)

Historik

Slutet av 50-talet.


Minnesanteckningar: Oscar Ströman

Kustnära spaning/-övervakning, som komplement till spaning med kustspaningsradar skedde före anskaffning av närspaningsradarstationer som optisk spaning. För att effektivisera denna spaning nattetid anskaffades i slutet av 50-talet ett antal stationer typ PS-33, tillverkade i England av British Thomson Houston (BTH).  Dessa tilldelades såväl fast som rörlig bataljonsstridsledning som till spärrkompanier och tunga batterier.  Anläggningen förekom både som fast installerad (PS-33/F) eller som rörlig i släpvagn (PS-33/R).  Radarn var typ pulsradar och arbetade på våglängden 3 cm (9000 MHz).  Antennen var från början en engelsk (originalantenn) men byttes efter några år till en slitsantenn av danskt fabrikat, (TERMA). 

Den engelska originalindikatorn var tekniskt avancerad (bl a kunde PPI-centrum sidoförflyttas vilket inte var särskilt vanligt vid den tiden) men besvärlig att trimma, varför det byttes mot en modern version (PPI-806, M3656-806010)  i mitten på 60-talet.  Stationen med nya PPI-indikatorn (806) var mycket driftsäker och gav god information tack vare PPI-ets relativt stora diameter.

Stationen utnyttjades utöver för spaning för invisning av artilleriledningsradarn vid tunga och lätta artilleribatterier.

Allmänt       

Stationen utnyttjades som närspaningsradar i KA underrättelseorganisation. Stationen var en konventionell navigeringsstation på X-bandet utan störskyddsfaciliteter.

Från PPI avlästes målläget (bäring och avstånd) som överfördes till ett plott i skala 1:50 000. Från plottet rapporterades målen därefter till överordnad stridsledningscentral (slc i t batt/spärrbat). Lägesangivningen skedde i GEOREF. Kurs och fart beräknades. Om möjligt skulle också målet identifieras optiskt och identitet och storlek ingick då i rapporten till den högre chefen.

Rapporteringskapaciteten till högre chef var ungefär 3 samtidiga mål med en noggrannhet på ca ± 2000 meter med en tidsfördröjning på upp till ca 10 minuter.

I t batt/spärrkomp/bat slc plottades målen inom förbandets ansvarsområde (läge, kurs och fart) på underlag från anslutna nsrr och optiska stationer. Rapportering skedde därefter till högre chefs stridsledningscentral (KAB, ÖrlB).

PS-33 huvuddelar

PS-33 huvuddelar. Antennen på bilden byttes senare till antenn typ Terma.


Stationen fanns i såväl fast (PS-33/F) som rörlig (PS-33/R) version.

PS-33 med originalantennPS-33/R rörlig version och med modifierad (Terma) antenn

PS-33 med originalantenn. PS-33/R rörlig version och med modifierad (Terma) antenn

PS-33/F fast grupperad (originalantenn)PS-33 sändtagare och kraftaggregat

PS-33/F fast grupperad (originalantenn). PS-33 sändtagare och kraftaggregat

Antennsystem typ TERMASändtagare PS-33

Antennsystem typ TERMA. Sändtagare PS-33

Sändtagare PS-33

Sändtagare PS-33

Antal anskaffade ex: I marinstabshandlingar från 1964 redovisas ett 15-tal fasta stationer. Dessutom fanns ett okänt antal rörliga stationer.

Leverantör:  

British Thomson Houston

 

In i krigsorg:

I slutet av 50-talet

 

Anskaffat antal:

 15+?

 

Ut ur krigsorg:

Mitten av 80-talet (ersatt av PS-615)

 

Tekniska data


Frekvensband                    

X-bandet (9000 GHz, 3 cm)

9420 - 9500 MHz

Pulslängd:    

0,2 µs

 

Uteffekt:      

40 kW

 

PRF:             

1425 Hz

 

Antennrotationshastighet:                       

20 varv/min

 

Antenn:                              

Inledningsvis parabolisk antenn.  Denna ersattes senare med Terma-antenn. Upplösning i bäring ca 2 grader.

 

Mottagare:                         

Differentiering och näreko-dämpning

 

PPI:                                    

Original-PPI:et ersattes av PPI-806

                                           

Mätområden:                     

1: 1-5 km, 2: 0-10 km, 3: 0-20 km, 4: 0-40 km, 5: 0- 80 km (PPI 806)

 

PPI 806

PPI 806 tillverkades av AEI. Totalt anskaffades 38 st PPI 1960-1961. PPI:et hade 9 tums bildrör, var försett med roterande spole och mätstrob. Mätområden: 5, 10, 20, 40 och 80 km.

Dokumentation PS-33
Instruktion för Spaningsradarstation typ PS-33 (utarbetad vid KA RadarS och fastställd 1964- 10-17, Kustartilleriorder nr 62/63)

Provisorisk beskrivning av PPI-806 (M3656-806010) Fastställd 11/5 1962.

Fasta grupperingsplatser PS-33
I skrivelse från mitten av 80-talet redovisades följande platser med PS-33: Mellsten, Bodskär, Korsö, Landsort, Söderarm, St Roten, Kungsholmen, Gökalv, Utlängan, Åkesholmen, Laröd, Dalköping och Bungenäs, Hyppeln, Galterö, Donsö.

Bemanning


Chef             

1                   

Stf chef        

 

Ytobservatör

3                   

Ytplottare    

3

Ytrapportör  

3

Kock/bilförare

1

Båtförare      

 1 (på nsrr grupperad på ö).

 

 

Utrangering.
Stationen utgick ur den marina organisationen i mitten av 80-talet och ersattes av PS-615.

Ett ex finns vid Museet på Kungsholmen (Karlskrona) resp vid Vaxholms fästningsmuseum.