FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


PS-051

PS_051

PS-051 var en Q-bandsradar tillverkad av Decca.

Installerades på ubåtar typ Sjöormen men byttes under 1970-talet ut mot PS-829. Radarantennen finns i den högra höga masten.

Dokument som innehåller information om PS-051:
Radar på svenska ubåtar. Författare: Nils Gille och Malte Jönson