FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Navigeringsradar


PN-801 (Decca 202)

M3330-801081-9

PN-801/S, M3333-801081 är en fartygsburen utrustning med 3 kW pulseffekt. Den används som spanings- och navigeringsradar på minfartyg och minsvepare och har sin arbetsfrekvens inom X-bandet.

Radarns fanns även på andra fartyg, t ex Fällaren, Passopp och Däkan .

Civil beteckning: Decca 202.

PN-801

Utrustningen består av följande fyra enheter:

  • Antenn med vridbord
  • Sändtagare
  • PPI
  • Omformare (statisk eller roterande)

Sändtagaren, PPI och den statiska omformaren är till stor del uppbyggda med kretskort, faststatta på stommar som är fällbara sedan enheternas kåpor tagits bort.

Förstärkaren och vissa delar av sändaren är rörbestyckade medan övriga enheter har halvledarkomponenter.

För att motverka fuktskador har sändtagaren och PPI värmeelement, som kopplas in när strömställaren RADAR OFF/ON ställs i läge OFF.

Antennen som är horisontalt polariserad består av en 1,2 m (4 fot) ändmatad vågledarslitsantenn. Antennelementet är skyddat av ett glasfiberhölje.

Genom att välja olika antennvridmotor- och omformaralternativ kan anläggningen anslutas till följande nätspänningar.

24, 28, 32, 50, 110 eller 220 V likspänning.

115-125 eller 220-250 V enfas växelspänning 50 eller 60 Hz.

115-120, 220-230, 380-410 eller 10-440 V trevas växelspänning 50 eller 60 Hz.

Omformaren lämnar 215 V 1000 Hz växelspänning till spänningsstabilisatorerna.

Effektbehov

  • Antennenheten           100 W
  • Övriga enheter            350 W med roterande omformare, 200 W med statisk omformare

Dokumentation

  • Beskrivning Radar PN-810/S M3333-801081
  • IVM/TELE B, M7782-234100

Tekniska prestanda


Frekvensband:            

X-bandet

Pulslängd:

Uteffekt: 

3 kW

PRF:

1000 Hz

Antenn

1,2 m (4 fot) slitsantenn.

Antennrotationshastighet:

Mottagare: