FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Eldledningsradar


Eldledningsradar typ PA-31

PA-31 anskaffades i Sverige i slutet av 1940-talet som ersättning för PA-24.

Radarn togs fram  av engelsmännen redan under andra världskriget och lär ha använts  under ökenkriget. Enheterna var inbyggda i trälådor som skydd för sand. Dessa lådor behölls i de svenska installationerna (se bild nedan).

Artilleriledn rr för tunga batterier

Leverantör var British Thomson Huston (BTH). Provexemplaret var monterat i en pansarbil och provades vid dåvarande KA Skjutskola under ledning av Fv B Eklund.

Stationen bestod av en sändtagare på X-bandet försedd med A-indikator, B-indikator och nedslagsindikator.

Stationen var mycket driftsäker och utnyttjades under 30-talet år som eldledningsradar i KA. 
Antennen var en hornmatad reflektor (sk scannerantenn) som avsökte ett begränsat område. Den kunde dock vridas horisonten runt.

Artillerieldledningsradar för tunga batterier 15,2  cm m/02B, 15,2 cm batt m/40, 15,2 cm batt m/51, 10,5 cm batt m/50 samt rörliga 15,2 m/37 och 21 cm batt m/42.

Radarn var uppbyggd med elektronrörsteknik och utgjorde tillsammans med centralinstrument (arte 702, 704)  eldledning för KA-batterier under 35 år. Den var KA-s första egentliga eldledningsradar.

Stationen förekom som fast installerad i bergrum och i släpvagn med antennen monterad på taket i varianterna PA-31/T eller PA-31/R.

Benämning/Beteckning
Radarstation  M3330-  (type FCA 1)
Leverantör: British Thomson-Houston (BTH) England

Tekniska data
Frekvensband:          X-bandet 
Pulslängd:               
Uteffekt:
PRF:
Antennrotations-      Scannande antenn.
hastighet                   Den kunde dock under scanning rotera med ca 2  rpm.
Hornmatad reflektor

Magnetroner:            3 cm hålrumsmagnetron
Mottagare:

Allmänna uppgifter:
In i krigsorg: I början på 1950-talet


PA-31 fast monterad i bergrumMätstationstropp för rörligt artilleri med eldledningsradar PA-31 med 4 m inbasmätare

PA-31 fast monterad i bergrum (PS-33 originalantenn t h). Mätstationstropp för rörligt artilleri med eldledningsradar PA-31 med 4 m inbasmätare.

Batterichef och ebitr i verksamhetKpl möblerad med PA-31 indikator, opt sikta och PPI

Batterichef och ebitr i verksamhet. Kpl möblerad med PA-31 indikator, opt sikta och PPI.

PA-31 för utbildningsändamål vid KA RadarS i början av 60-taletAvståndsindikator

PA-31 för utbildningsändamål vid KA RadarS i början av 60-talet. Avståndsindikator.