FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Eldledningsradar


Artillerieldledningsradar typ PA-24

M3330-024081-6 (PA-24/S MT)
Ursprungsbeteckning: AMITY 274

Historik
PA-24 - en äldre typ av E-radar som inköptes i ett fåtal exemplar. Stationen var ursprungligen fartygsburen. Den var också stor och otymplig. Stationen bestod av en S-bandssändare, omformare med kraftanslutning samt modulator (i stort samma som ksrr) A-indikator och bäringsindikator i två stora stativ. Antennen utgjordes av en mycket stor hornmatad ostantenn. Radarn betjänade 15,5 , 21 och 24 cm batterier. Radarn utgick omkring 1960 (enl skrivelse Marinstaben Telesektionen 1959) och ersattes med PA-31.

Viktigare Data


Frekvens

3230-3380 MHz (S-bandet)

Horisontell lobvinkel

1 grad

Vertikal lobvinkel

13 grader

PRF

500 Hz

Räckvidd

16 miles

Pulslängd

0,5 µs

Antennbredd

4,2 m

Uteffekt (peak)

400 kW

Allmänt PA-24.


Leverantör:

British Thomson Houston (BTH).

Antal anskaffade ex:

 ?

In i krigsorg:

 ?

Ut ur krigsorg: 

omk 1960

Anm: Enligt artikel i TIKA 2 1976 tillfördes dåvarande KA Radarskola två vagnar innehållande PA-24. Fram till 1950/51 skall skolan ha tillförts ytterligare 3 vagnar.

PA-24 i vagn. Antenn placerad på fundamentAntenn PA-24

PA-24 i vagn. Antenn placerad på fundament. Antenn PA-24 (bilder Uhbat V).

Avståndsföljare  vid PA-24Sidföljare vid PA-24

Avståndsföljare  vid PA-24. (Bild Uhbat V). Sidföljare vid PA-24.

PA-24 i Åsa/FalkasandBäringsindikator

PA-24 i Åsa/Falkasand. Bäringsindikator.

Antenn PA-24PA-24 Filterenhet

Antenn . Filterenhet 8/10 1952.

PA-24 Manöverskåp typ MagneticPA-24 Bäringsindikator utdragen

Manöverskåp typ Magnetic 8/10 1952. Bäringsindikator utdragen 8/10 1952.

PA-24 NedslagsindikatorPA-24 Avståndsindikator

Nedslagsindikator 8/10 1952. Avståndsindikator 8/10 1952.

BäringsindikatorOmläggning PA-24

Bäringsindikator 8/10 1952. Omläggning PA-24 1954-04-26.

Omläggning av PA-24 1954-04-26 Radar SFartygsmonterad antenn

Omläggning av PA-24 1954-04-26 Radar S. Fartygsmonterad antenn.