FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Sändtagare 809
M3955-809011


Ra 809 kontrollenhetRa 809 sändtagareRa 809 antennanpassare

Kontrollenhet. Sändtagare. Antennanpassare.

Civil beteckning Skanti Radio TRP 8000.

Sändtagaren består av en sats innehållande:
Sändtagare                          M3955-809010-0
Kontrollenhet                     M3955-809118
Antennanpassare                 M3955-809128-0
Handmikrotelefon               M2795-299719
Handmikhållare                  M7091-804810                  
Linjeenheter                        8092T och 8092R för fjärrmanöver

Användningsområde
Främst vid vissa mindre landanläggningar, KA stabskärror ex 12/80-förband, Stridsbåt 90H.

Specifikation, under bearbetning!