FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


10 W KV-station m/44


10 W KV m/4410 W KV m/44

En kortvågsstation tillverkad av SRA.

Anskaffades till marinen i ett stort antal, användes både i kustartilleriet och flottan för rörliga landförband typ signalpatruller, epatruller, kustbevakningsförband, bevakningsbåtar och som reservstation på fartyg.

10 W KV m/44

Tekniska data, sändare
Sändningsslag                      Telegrafi utan ton (A1), telegrafi med ton (A2) och telefoni (A3)
Antenneffekt                        1/1 effekt 12 W
                                             1/4 effekt 3 W

Modulering                          Anod- och skärmgallermodulering
Frekvensomfång                  2,0 – 4,4 Mhz
Strömförsörjning                  6 V från ackumulatorlåda
Vikt                                      19 kg

10 W KV m/44 mottagare

Tekniska data, mottagare
Mottagningsslag                   Telegrafi utan ton (A1), telegrafimed ton (A2) och telefoni (A3)
Frekvensomfång                   Band A  1,6 – 2,5 Mhz
                                             Band B   2,5 – 3,5 Mhz
                                             Band C   3,5 – 4,5 Mhz

Strömförsörjning                  2 st glödströmsbatterier 1,5 V (C 1,5)
2 st anodbatterier 63 V (A 63)

Tekniska data, ackumulatorlåda
Innehåller                             2 st blyackumulatorer 6V, 57 Ah

Vikt                                      17 kg utan antennkoger

Länkar till sidor där stationen finns med.
http://www.navyradio.se/att/2.pdf
http://smhs.com.dinstudio.se/gallery_299.html
http://gronradio.sm7dlf.se/radio_b.html