FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


40 kW  LV-sändare m/52
M3950-752010


10 kW KV-sändare

Fotot visar sändare före modifieringen då ett nytt syntetiserat drivsteg STEU 1370 från Telefunken tillkom. Innan uppgraderingen kunde man endast välja mellan sex (?) kristaller eller en frisvängande oscillator.

Tillverkare: Philips.

Sidan under konstruktion!