FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


3 kW LV-sändare m/42 (m/44-51)
M 3950-755021


3 kW LV m/42

3 kW LV-sändare m/42 (m/44-51)

Standard Radio beteckn. CT4000

Rubricerad sändare finns i både LV- och KV-utförande, denna beskrivning avser LV-varianten.

LV-sändaren blev en riktig trotjänare i marinen, efter anskaffningen på 1940-talet var den i bruk vid kustradio-stationerna fram till sekelskiftet 2000. Långvågskommunikation fanns länge kvar inom flera nationer bl a i Östersjön och utrustningen behövdes också för nödtrafik på 500 khz.

Sändaren har modifierats ett antal gånger bl a i rasterenheterna, därav årtalet 1951 i modellnumret ovan.

Tekniska data
Utgångseffekt (till antennen avgiven effekt)
A1                                       4 kW
A2                                       900W
A3                                       750W omodulerad
Med en omkopplare kan effekten ställas på 1/1, 1/2, 1/4 och 1/10

Frekvensområde
100 – 550 khz

Frekvensinställning
Sändaren har plats för 9 fasta trekvenser, som kan väljas inom hela frekvensområdet i godtycklig ordning och hur nära som helst. Kristallstyrning av frekvenserna är också möjlig.
Sändarfrekvenserna kan både lokal- och fjärrmanövreras med hjälp av rastermotorerna och rattar på sändarens framsida.

Inställnings- och kalibreringsnoggrannhet
Bättre än 200 hz/s över hela frekvensområdet

Telegraferingshastighet
Upp till 800 tecken/minut, ca 128 baud

Modulering
Sändaren kan muduleras i A2 och A3 upp till 90%
Moduleringsgraden i såväl A2 som A3 kan regleras från sändarens framsida, i A2 finns 3 st olika toner 800, 1000 och 1500 hz/s.
I A3 kan sändaren moduleras antingen från 600 ohms linje eller från kristallmikrofon.

Nätanslutning och effektförbrukning
Sändaren måste anslutas till 3-fasnät, 40-60 hz/s med 220 eller 380 volts huvudspänning
A1 med nedtryckt nyckel    10,5 KVA
A1 upplyft nyckel               3,0     ”
A2 vid 80% modulering      6,5     ”
A3 vid 0% modulering        5,8     ”

Dimensioner och vikt        
Skåpen          B = 816 mm, Djup = 576 mm och Höjd = 2106 mm
Antennförlängningsenheten  B = 930 mm, Djup = 900 mm och Höjd = 1920 mm

Sändarskåp 1 =                      505 kg
”               2 =                      550 kg
Antennförlängningsenehet =   95 kg

Linjeförstärkare SU 820.Lokal manöverenhet SU 777

Linjeförstärkare SU 820 med kristallmikrofon och telegraferingsnyckel. Lokal manöverenhet SU 777.

Styroscillatorenhet SU 802Fjärrmanöverenhet SU 780

Styroscillatorenhet SU 802 sedd framifrån. Fjärrmanöverenhet (4-tråd) SU 780.

Avståndsmanöverenhet SU 778

Avståndsmanöverenhet SU 778.