FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


3 kW KV-sändare m/42
M 3950-755011


3 kW KV-sändare m/42

3 kW KV-sändare m/42

Tillverkare: Standard Radio beteckn. CT4000

Rubricerad sändare finns i både LV- och KV-utförande, denna beskrivning avser KV-varianten.
KV-sändaren blev också en trotjänare i marinen och då främst vid kustradiosta- tionerna, en utfasning skedde dock tidigare än för LV-sändaren. Under 1950-talet  kom ett antal nya moderna sändare exempelvis 200W KV-sänd m/52 och 1,5 kW-
KV-sändare m/54, båda från Philips.
Rubricerad sändare saknade den ”Antennförlängningsenhet” som LV-sändaren var utrustad med, i övrigt var det yttre utförandet lika.

Tekniska data
I huvudsak som motsvarande data för LV-sändaren m/42, avvikelser enligt nedan,
i övrigt hänvisas till tillverkarens instruktioner del 1 – 2 som finns vid Krigsarkivet i FHT dokumentsamling.

Frekvensområde
1550 – 9500 khz

Dimensioner och vikt
Sändarskåp 1 =    500 kg
”          2 =            605 kg