FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Radiomottagare Racal Ra 117


Racal 117


Tillverkare: Racal Electronics Ltd, UK

Svensk beteckning: Ra 117
Förrådsbeteckning: M3951-
Användare: Svenska marinen

Prestanda
System: Superheterodyn i 3steg med 23 elektronrör
Frekvensområde: 1 – 30 Mhz i 5 band, 1 – 2, 2 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 30 Mhz
Känslighet: Vid A1 med 3 kz/s bandbredd = 1µV för 18 dB signal/brus-förhållande
                   Vid A2 med 30% modulation och 3kz/s bandbredd = 3µV för 18 dB S/B-förh
Distorsion: Mindre än 5 % vid 1 W uteffekt
Brusreducering: Ner till 30 %
Modulationstyper: AM/CW
Stabilitet: Driver mindre än 50 hz/timme efter uppvärmning
Tillbehör: LF – converter, 10 – 980 khz
Strömförsörjning: AC 110 – 125/200 – 250 V
Utförande: Hölje av metall, 520 x 305 x 556 mm, vikt 42 kg

Allmänt
Racal Ra 117 fanns, förutom i flottans ubåtar och kustradiostationer, även inom FRA för spaning och på isbrytarna för att ta emot väderkartor.
Marinen anskaffade också ett 20-tal långvågskonvertrar för kontakt med sin egen långvågsstation
Ruda och Telegrafverkets station i Grimeton.
De flesta mottagarna har utgått ur de ursprungliga systemen, men återfinns ofta hos våra sän- daramatörer.

För djupare studier av Racal Ra 117 kan nedanstående länkar rekommenderas:
http://esr.se/old/resonans/ESR%20Resonans%203%202011.pdf (sid 37)
http://www.dxing.com/rx/ra17.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qKvB7Rx7iW8 (You tube)
http://www.qsl.net/m5aiq/manuals/ra117-nofig.pdf

Tingstäde radio 1980-talet

Tingstäde radio 1980–talet. Telegrafisten Kjell Sjöqvist vid sitt ex- peditionsbord med en Racal Ra 117 –
mottagare i bakgrunden. Mottagaren kompletterad med en långvågstillsats.