FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Plath SFP 700


Tingstäde radio med Plathpejl

Radiopejlen med beteckningen Plath SFP 700 utvecklades av Hamburgbaserade företaget C.Plath och marknadsfördes på 1960-talet.

Enheten hade 2 frekvensområden; 240 –535 och 1500 – 3200 Khz.

Pejlen blev mycket använd i handelsflottan men även ombord på marina fartyg och vid vissa landförband exempelvis kustradiostationer.

I marinen fanns pejlen vid Tingstäde radio och bidrog vid ett antal tillfällen till möjligheten att rädda människoliv till sjöss, se exempel i dokumentet “Tingstäde radio, 100 år”. Radiomuseet i Göteborg har ett exemplar sparat.

C.Plath´s företag kom att utveckla radiopejlar inom ett stort antal frekvensområden, se exempelvis http://www.armyradio.ch/radio-d/p-732.htm

Läs mer i Tingstäde radio 100 år (11 MB) Författare: Arne Ahlström.

Läs mer om pejling på http://www.seefunknetz.de/peilen.htm#sfp