FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Murphy B41, LV-mottagare m/49


Murphy

Det engelska företaget Murphy Radio Ltd, beläget i Welwyn Garden City, Hertfordshire, grun- dades runt 1930 och tillverkade fram till 1949 endast kommersiella radioapparater. Efter 2.a världskrigets slut på 40-talet, rekryterades militära tekniker till företaget och 1949 hade man tagit fram den s k B40-serien designad bl a för den engelska flottans ubåtar.

Mottagaren fanns i flera varianter med olika frekvensområden, den modell som anskaffades av svenska marinen, för i första hand ubåtar, hade beteckningen B41(Admiral Pattern 57141C). Mottagaren upplevedes fysiskt som klumpig och tung, skälet till detta var att den första och största beställaren, Royal Navy, önskade en produkt som skulle vara enkel att handha och pålitlig i alla situationer exempelvis tåla skakningar vid skjutning med grovt artilleri ombord, mottagaren väger runt 45 kilo.

Murphy B41 är en bra mottagare, mycket känslig, lätt att trimma och lätt att hitta rätt frekvens genom att läsa den linjära skalan, även om den lider av låg kanalseparation. Kontrollerna känns alla mycket solida och ger intryck av att göra exakt vad som förväntas.  

Till den svenska marinen kom mottagaren på 1960-talet i stort antal och installerades i första hand på ubåtarna, i andra fartyg och marinens kustradiostationer. Fanns i drift fram till i början av 2000-talet.

Prestanda
Beteckning: B41 (Admiral Pattern 57141C)
Tillverkad: 1959 och framåt
Superheterodyn med 12 elektronrör
Frekvensområde: 10 – 700 khz i 5 band
Modulationstyper: AM/CW/FSKR
IF-selektivitet: 200Hz/1kHz/3kHz, BFO
Strömförsörjning: AC 150/230 V

Expeditionsplats med bl.a Murphy mottagare

Expedionsplats med bl a Murphy-mottagare. (Bilden från Karlskrona radio; Nötholmen).

Murphy mottagare

 1. Högtalare
 2. AGC
 3. Till/Från, Brusspärr
 4. Bruspärr, justering
 5. Bandbreddsjustering, 8, 3 eller 1 khz
 6. Vågtypsomkopplare
 7. Högtalare med omkopplare till hörlurar
 8. Huvudströmställare
 9. Belysta rutor för de olika frekvensområdena
 10. Loggskala
 11. Ratt för frekvensinställning
 12. Namnplåt med texten ”Admiral Pattern…………..”
 13. Plats för extra kristall
 14. Omkopplare för kristall enligt pkt 13
 15. Kontroll för korsmodulering
 16. Omkopplare mellan frekvensband
 17. Kontroll HF-signal