FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Radiosystem 180/480
M7786-251000


Radion är en frekvenshoppande station. Radiosystemet konstruerades och serietillverkning igångsattes i början av 1990-talet. Radion arbetar i LVHF-bandet.

Såväl sändtagare (Ra 180) som fordonsradio (Ra 480) tillverkades av Marconi, England.

Användningsområde
Radion har bland annat installerats i kustartilleriets rörliga förband: Fordon, båtar (ledningsplattform Stridsbåt 90H) och amfibieförband m.m. och använts för förbindelser mellan rörliga enhet (båtar, fordon) samt inom amfibieförband.

Fordonsradio Ra 480Komponenter i Ra 180/480

Fordonsradio Ra 480.                                      Komponenter i Ra 180/480.

Tekniska data
Frekvensområde: 30,000-87,975 MHz
Kanalseparation: 25 kHz
Antal förinställbara frekvenser: Max 8 SKYDD + 8 KLAR
Antal kanaler i KLAR/SKYDD: 2330
Signalskydd i SKYDD-mod: Trafikskydd: Frekvenshopp Textskydd: Krypto (SG2)
Uteffekt: Ra 180: 0,025 W eller 5 W. Ra 480: 0,025 W, 5W eller 50 W
Relästationstyper: Datameddelanderelä (enstations) Tvånätsrelä (tvåstations, simplex). Telefoni och data. Ettnätsrelä (tvåstations, semiduplex)
Typ av signalering: Telefoni KLAR/SKYDD. Datameddelande. Kontinuerligt data 16 kbit/s, Kontinuerligt data 30 tecken/s
Datameddelande: Max 200 tecken
Drifttid: Ra180 Ca 10 timmar vid –10 grader C och S/M-förhållande 1:9, dock lägre vid flertrådsansluten DART
Räckvidd i normalterräng. Ra 180 (5 W normalantenn): ca 8 km, Ra 180 (5 W marschantenn): ca 4 km, Ra 480 (50 W fordonsantenn): ca 20 km
Kraftförsörjning: Ra 180: 12 V, 5Ah eller Strömförsörjningsdon Ra180. Ra 480: Från fordonsnät 20-30 V
Vikt: Ra 180 med tillbehör (1 batteri): 10 kg, Ra 480 med tillbehör: 17 kg

Dokumentation
M7773-000351  BESKR RASYST 180/480   

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.