FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Ra 810
M3955-810011 Radiostation 810 MT


Stativ med sändtagareTrafikboxar

Till vänster stativ med Ra 810 med sändtagare (längst ner) och effektsteg (ovanför) samt strömställarenhet och kopplingslåda. Till höger fem trafikboxar (undre raden) och fem stycken kanalväljarboxar för Ra 810 (övre raden).

Allmänt
Ersättning av den gamla och omoderna 50 W UK-station m/44-51 tog mycket lång tid, bland annat på grund av medelsbrist.

Ursprungligen beställdes stationen hos samma företag som levererade Ra 805 och Ra 806 men till följd av viss oenighet beträffande tolkning av den tekniska specifikationen med åtföljande leveransvägran från leverantörens sida annullerades beställningen 1965-10-06 av marinförvaltningen.

Efter en ny omgång med anbudsinfordran gick den slutliga beställningen 1968-01-15 till Philips i Jakobsberg som var den enda som erbjöd en helt transistoriserad station.

Ra 810 blev den första radiostationen inom marinen som var byggd helt utan elektronrör.

Totalt beställdes 200 stationer.

Stationen ingick i den så kallade Ra 80-materielen på så sätt att den hade samma gränssnitt för trafikfunktionerna så att den kunde utnyttja samma trafikboxar som Ra 800, Ra 805 och Ra 806.

Stationerna levererades formellt under slutet av 1971 men blev kvar på företaget en tid för en del modifieringsarbeten för att helt uppfylla specifikationen och kom ut på förbanden först under 1972.

En speciell riktantenn utvecklades och tillverkades hos Allgon i Åkersberga.

Användningsområde
Stationen var avsedd för dubbelriktade förbindelser bland annat för kustartilleriets landförband för längre avstånd och som reserv för trådförbindelser.

Förbindelser upprättades från kustartilleriets bergrumsanläggningar, typ kustartilleribrigader (KAB) till bland annat marina radio- och radarannex längs kusterna (typ kbsrr, kbs, kbgc och ksrr).

Även från gemensamma bergrumsanläggningar (som gpl) upprättades motsvarande förbindelser.

Förbindelserna var avsedda för bland annat informationsinhämtning avseende händelser längs kusterna.

Radioförbindelserna var reserv för tråd men det var naturligtvis viktigt att radioförbindelserna fungerade godtagbart med hänsyn till de sabotagerisker mot trådnät som kunde förekomma vid ett skärpt militärt läge. Därför gjorde noggranna räckviddsberäkningar för att säkerställa godtagbara förbindelser.


En speciell riktantenn utvecklades och tillverkades hos Allgon i Åkersberga

Riktantenn ra 810Systemuppbyggnad Ra 810

Riktantenn för Ra 810                                         Ra 810 Systemuppbyggnad


Utförande
Stationen bestod av sändtagare, effektenhet, manöverutrustning, antenn och installationsmateriel.

Sändtagaren var inbyggd i en pressgjuten vatten- och dammtät aluminiumlåda av samma typ som till Ra 800 för att kunna placeras i likadana stativ som denna.

Effektenheten hade en speciell utformning men gjord så att den också passade i samma stativtyp.

Manöverutrustningen bestod av en trafikbox som var av samma typ som till den övriga Ra 80-materielen samt en kanalväljarbox för val av kanal och sändareffekt.

Tekniska data
Frekvensområde: 39-57 MHz
Kanalseparation: 25 kHz
Sändarffekt: 10 W från sändtagaren 60 W med effektsteg
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex
LF-modulering: Tal 500-3400 Hz. Telegrafi 800 Hz. Speciell uppkallningston 1425 Hz
Kanalantal: 2
Kanalinställningstid: Högst 5 sekunder
Antenn: Riktantenn. Horisontell polarisation. Förstärkning 9 dB rel isotropisk antenn
Räckvidd: Minst 20-100 km beroende på antennplacering, mellanliggande terräng m.m.
Manöveravstånd: Normalt: 500 m. Med fjärrmanöverutrustning: I princip obegränsat avstånd
Kraftförsörjning: 110 V eller 220 V enfas växelspänning, 50, 60 eller 400 Hz alt 24 V likspänning
Effektbehov: Mottagning 70 VA. Sändning Ra 805 155 VA, Ra 806 120 VA
Mått: Sändtagare resp effeksteg H550 mm, B300 mm, D150 mm
Vikt: Sändtagare: 21,5 kg, effektsteg: 29 kg

Utbildning och underhåll
Den tekniska utbildningen på materielen gjordes genom Philips försorg.

Senare skedde utbildningen vid marinens egna skolor.

Ingen speciell underhållsutrustning behövdes.

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.