FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Ra 801
M3955-801011 Radiostation 801 MT


Allmänt
Ra 801 var i första hand avsedd som en lätt bärbar station som ersättning för Ra 80-stationerna vid KA markstridsförband men även att användas fast installerad på flottans och KA fartyg.

De taktiska kraven var ställda så att den kunde samtrafikera med Ra 80- materielen men den kan ändå inte räknas till denna materielgrupp genom sin mekaniska uppbyggnad som helt skiljer sig från Ra 80-materielens.

Anslutning av talkryptoutrustning skulle också vara möjlig.

Stationerna levererades genom LES-Konsult AB, som var generalagent i Sverige för CIR.

Totalt levererades 750 stationer under mitten på 1970-talet

Ansvarig för materielanskaffning var FMV-M.

Användningsområde
Förutom användning som bärbar station för landförband var stationen också tänkt att vara en allmän station som skulle placeras på både större och mindre fartyg, men på grund av svårigheter med samgruppering med andra stationer blev den dock mest använd som enstaka station på mindre fartyg.

Den var i första avsedd för stridsledning och allmän kommunikation.

Utförande
Stationen bestod i bärbart utförande av sändtagare med batterienhet, manöverbox med handmikrotelefon, fälttelefonkabel med vinda, antenn och bärväskor.

Sändtagare med nätaggregat

Sändtagare med Nätaggregat.

Manäverbox

Manöverbox (vid buren användning).

Ra 801 fast installation

Ra 801 Fast installation.

Tekniska data
Frekvensområde: 138-147,975 MHz
Kanalseparation: 25 kHz
Sändarffekt: Lågeffekt 1W Högeffekt min 5 W
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex
LF-modulering: Tal 500-3400 Hz. Tal krypterat 9,6 kHz. Telegrafi 800 Hz. Speciell uppkallningston 1425 Hz. Data
Kanalantal: 400
Kanalinställningstid: Högst 5 sekunder
Antenn: Riktantenn. Horisontell polarisation. Förstärkning 9 dB rel isotropisk antenn
Räckvidd: Upp till 40 km beroende på antenner och terräng.
Manöveravstånd: Trafikbox 500 m. Manöverbox 50-100 m
Kraftförsörjning: Batteridrift: 12 V likspänning. Drifttid: 12 tim låg effekt, 8 tim hög effekt. Nätdrift: 110 V alt 220 V växelspänning, 50, 60, eller 400 Hz eller 24 V likspänning
Effektbehov: Vid 110 V eller 220 V växelspänning, 120 VA Vid 24 V likspänning, 60 W
Mått: Sändtagare 330 x 271 x 105 mm. Nätaggregat 330 x 271 x 76 mm
Vikt: Sändtagare 6,7 kg. Nätaggregat 5,8 kg

Utbildning och underhåll
Den första tekniska utbildningen skedde hos Telub i Växjö med lärare från tillverkaren.

Senare skedde utbildningen vid marinens egna skolor.

Underhållsutrustning med speciell mätanordning för varje kretskort anskaffades från Telub i Växjö.

Dokumentation

M7773-237230   BESKR O RADIO Orienteringsblad 801, 1975
M7786-737280   INSTR RA 801 Instruktionsbok, 1975, 1984/2 

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.