FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Ra 422
M3955-422011 Radiostation 422 MT


Sändtagare Ra 422

Sändtagare Ra 422.

Allmänt
Ra 42 var en UK-station av amerikanskt ursprung och allmänt använd inom den svenska armén där den huvudsakligen användes fordonsmonterad.

Inom marinen användes den som fast monterad station i anläggningar.

Den anskaffades av KATF och FMV-A för både arméns och marinens behov. Anslutning av talkryptoutrustning var möjlig.

Utgallring av materielen torde påbörjats under 2000-talet.

Användningsområde

Inom marinen användes endast Ra 422.

Stationerna var avsedda för fordon och ledningsförband för samverkan med arméförband och för förbindelser inom kustartilleriet.

Utförande

Ra 42 var utförd för fordonsmontage och helt uppbyggd i halvledarteknik.

Tekniska data Ra 42
Frekvensområde: 30,0-75,95 MHz uppdelat på två band. Band A: 30,0-52,95 MHz. Band B: 53,0-75,95 MHz
Kanalseparation: 50 kHz
Sändarffekt: Låg 1-3 W. Hög 40 W
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni eller krypterad telefoni
Kanalantal: 920
Förinställda kanaler: 10 kanaler (Ra 421)
Antenner: Stavantenn, mittmatad dipol eller högantenn på antennmast
Räckvidd: Högeffektläge 30 km. Med högantenn utökad räckvidd
Kraftförsörjning: 25,5 V likspänning
Effektbehov: Vid 110 V eller 220 V växelspänning, 120 VA. Vid 24 V likspänning, 60 W
Mått: L389, B342, H167 mm
Vikt: Cirka 27 kg

Utbildning och underhåll

Teknisk utbildning på materielen genomfördes på Stabs- och sambandsskolan i Uppsala samt på TygS i Sundbyberg.

Beskrivningar över materielen och föreskrifter för materielvård och funktionskontroll utgavs.

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.