FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

5 W UK-stn m/46

M3952-310010 Sändtagare 310

Allmänt
I avvaktan på en mer permanent lösning på behovet av radioförbindelser över korta avstånd anskaffades i mitten av 1940-talet surplusstationen SCR-522. Materielen kom från det överskottslager som det amerikanska flygvapnet hade i Europa efter andra världskrigets slut. Priset var lågt, 19,50 US dollar per station. Anskaffning genomfördes av KMF.

Stationen fick namnet 5 W UK-station m/46 vilket senare ändrades till M3952-310010, Sändtagare 310.

Materielen ersattes först på 1960-talet av Ra 80-materielen, dvs. Ra 800, Ra 805 och Ra 806. Den reserverades sedan för hjälpfartyg innan den slutligen utgallrades.

Användningsområde
Ursprungligen hade materielen använts i amerikanska stridsflygplan som talkommunikationsutrustning, både för radiosamband och för internkommunikation.

För den svenska marinen anskaffades stationen i relativt stort antal och användes allmänt på de flesta fartyg och landförband.

Utförande
I original bestod stationen av sändtagare, likströmsomformare, kontrollbox och flygplansantenn. För användning i marinen anskaffades omgående ny strömförsörjning, manöverutrustning och antenner.

Stationen bestod därefter av:
• Sändtagare (original)
• Kraftaggregat typ A, för växelström och med LF-förstärkare
• Kraftaggregat typ B, för växelström
• Kraftaggregat typ C, för 24 V likström (original)
• Kraftaggregat typ D, för 12 V likström (original)
• Manöverbox typ A med kanalval och talkommunikation
• Manöverbox typ B med enbart talkommunikation
• Antenner av olika utföranden.

Kraftaggregat typ A tillverkades av Philips och typ B av Elektroskandia.

Manöverboxar och antenner tillverkades av olika mindre företag i Sverige.

Sändtagaren förekom i varianterna A, B och C. Varianten C var den senast tillverkade och hade den bästa driftsäkerheten. Samtliga hade dock mindre bra komponenter och ett dåligt internt kablage. De var fukt- och värmekänsliga och fordrade mycket underhåll. Stationen var uppbyggd medelektronrör och innehöll mycket mekanik för frekvensinställningen.

Tekniska data
Frekvensområde: 100-156 MHz.
Kanalseparation: 180 kHz, senare 90 kHz
Sändareffekt: 5 W
Modulationsslag: AM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni
Kanalantal: 4
Antenner: Dipol, jordplanantenn eller riktantenn
Räckvidd: Upp till 20 km beroende på antenner och terräng
Kraftförsörjning: Kraftaggregat A och B, 110 V eller 220 V enfas växelspänning,50 Hz. Kraftaggregat C, 24 V likspänning, c:a 14 A. Kraftaggregat D, 12 V likspänning, c:a 28 A.
Mått: Sändtagare: 410 x 319 x 271 mm
Vikt: Sändtagare 22 kg

5 W UK m/46

5 W UK-stn i stativ för fartygsinstallation med två SM-enheter och två kraftaggregat. Manöverboxarna till vänster är reserv vid haveri i UK växel.

Dokumentation
Instruction book for operation and maintenance of Radio set SCR-522, T. O. No 08-10-105. Amerikansk originalbeskrivning.
M7773-200100 BESKR 5W UK Provisorisk beskrivning 1950.

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.