FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

3 W UK-station m/39


3 W UK-station m/39 anskaffades från AGA som ersättning för äldre UKmateriel.

Stationen innehöll bl.a. en s.k. allformator för 24 V / 110 V.

3 W UK-station m/39

3 W UK-station m/39. Foto Marinmuseum

Allformator till 3 W UK-station m/39

Allformator till 3 W UK-station m/39. Foto Marinmuseum

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.