FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

UK-radiostation MK2/AK2T


Från 1931 och åren framåt levererades ett relativt stort antal radiostationer för ultrakortvåg. Leverantör var Svenska Radioaktiebolaget (SRA).

Radiostationen bestod av sändare AK2T och mottagare MK2A och MK2B.

Mottagare MK1ASändare AK2T

Till vänster kortvågsmottagare MK1A. UK-mottagare MK2B är till det yttre identisk med MK1A. Till höger sändare AK2T.

Sändaren kostade cirka 2000 kronor och mottagaren cirka 1000 kronor.

Sändaren innehöll tre elektronrör och strömförsörjdes med 70 / 110 V likspänning.

Mottagaren innehöll fyra elektronrör och krävde en 4 V glödströmsackumulator samt ett 108 V anodbatteri.

Den första beställningen av UK-materiel lades den 29 december 1930 till Svenska Radioaktiebolaget och omfattade 3 stycken mottagare MK2.

I samband med tillverkning av mottagaren konstruerades också en sändare (AK2T) av Svenska Radioaktiebolaget.

Från 1931 levererade Svenska Radioaktiebolaget ett relativt stort antal UK-stationer till Marinförvaltningen med beteckningarna MK2A, MK2B och AK2T.

År 1931 besiktigades, levererades och installerades tre UK-mottagare MK2 på jagaren Nordenskjöld samt på Munin. Som sändare lånades en UK-sändare AK2. Från Nordenskjöld meddelades att mottagarna fungerade mindre bra.

År 1932 levererades från Svenska Radioaktiebolaget (SRA) en radiostation med UK-sändare AK2T och UK-mottagare MK2B. Stationen var enbart avsedd för telegrafi och arbetade inom frekvensområdet 37 till 43 MHz, våglängdsområdet 7 - 8 m.

Den 10 januari 1931 lades en beställning till Svenska Radioaktiebolaget på 12 UK-stationer m/34 bestående av UK-sändare m/34 (AK2T) och UK-mottagare m/34 (MK2B) tillsammans med tre fullständiga materialbeskrivningar men exklusive antenner och faderledning till en total kostnad av 10407,50 kronor. Samtidigt beställdes också från Svenska Radioaktiebolaget 14 telefonitillsatser typ TT-7 för UK-sändare AK2T.

Stationerna var avsedda för fartyg och fler beställningar följde på något modifierad material

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.