FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

10 W UK-station m/39


Materielen beställdes och levererades från AGA-BALTIC Stockholm.

Användningsområde
Stationen användes för kustartilleriets eldledningsförbindelser vid svåra och medelsvåra batterier samt för stridslednings- och samverkansförbindelser över kortare distanser.

Utförande
Stationen var uppbyggd av sändarenhet, mottagarenhet och en anslutningsenhet.

De tre enheterna var monterade i ett hölje av plåt som var försedd med ventilationsöppningar och upphängningsanordningar.

Sändarenheten innehöll instrument och rattar för frekvensinställning och avstämnig av sändarens kretsar samt kontakter för anslutning av antenn.

På mottagarenhetens framsida fanns fyra rattar för frekvensinställning m.m

Anslutningsenheten var avsedd för anslutning av kraft, mikrofon, hörtelefon, sändningsomkopplarem.mm.

Till utrustningen hörde också en växelströmstillsats SU555 från Standard Radio, Stockholm.

Stationen var transportabel men tung och skrymmande.

10 W UK-station

10 W UK-station m/39. Sändar- och mottagarenhet till höger och växelströmstillsats till vänster.

Tekniska data

Frekvensområde: Det lägre UK-bandet
Kanalantal: Typ I: 1 kanal, Typ V: 5 kanaler, Typ X: 10 kanaler
Sändareffekt: 10 W
Modulationsslag: AM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni
Räckvidd: 20 till 30 km beroende på antenner och terräng
Kraftförsörjning: Växelströmstillsats
Mått (LxBxH): Radiostationen: 500x230x540 mm
Växelströmstillsatsen: 210x210x560 mm

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.