FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

UK station 1925


1920-talet
Omkring år 1925 inköpte marinen för försök en (eventuellt flera) UK-stationer som tagits fram av engelsmännen i slutet av första världskriget för användning i stridsvagnar.

Stationen modifierades 1932 genom inmontering av högfrekvensrör, s.k. ekollonrör (acorn tubes).

Prototyp för försök 1925


Prototyp för försök med UK-stationer omkring 1925. Foto Tekniska museet

Prototyp från andra hållet


Prototypen från andra hållet.
Foto Tekniska museet

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.