FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Status MTN


Alcatel Telecom Norway AS, ett dotterföretag till Alcatel STK, drog det längsta strået i kampen om leveranser av digital kommunikationsutrustning till svenska försvaret.

Med sin nyutvecklade växelmodul NSU (Nodal Switching Unit) som huvudkomponent i ett avancerat kommunikationssystem för den svenska marinen fick Alcatel Telecom Norway leveranskontraktet i konkurrens med andra leverantörer.

Under alla år har samarbetet mellan Alcatel och FMV fungerat alldeles utmärkt.

 

Alcatel - FMV

 

Materielen som har levererats representerar ett viktigt genombrott för Alcatel Telecom Norway på den svenska marknaden. Kontraktsvärdet för den första beställningen uppgår till ca 30 miljoner SEK med option på minst lika stort belopp. Den totala beställningen hittills uppgår till många hundra miljoner SEK.

Alcatel Telecom Norway har även tidigare levererat betydande kommunikationsutrustning till det svenska försvaret.

Den aktuella växelmodulen kom att benämnas Televäxel 500 inom det svenska försvaret. NSU är en grundmodul som kan utrustas efter behov och användas fritt på alla nivåer i ett kommunikationsnät utan ändringar i programvaran. Detta ger det aktuella kommunikationssystemet en hög överlevnadsgrad och skapar stor flexibilitet i nätet. Utrustningen tillfredsställer också den svenska marinens operativa krav.

Det tecknade kontraktet avspeglar tilltro till produktens tekniska egenskaper och pris.

Som leverantör av kommunikationsutrustning till det svenska försvaret vill Alcatel Telecom Norway stärka sitt engagemang och sin förankring i Sverige genom ett utvidgat samarbete med sitt svenska systerbolag Alcatel IKO Kabel AB med verksamhet i Grimsås och Solna.

Upphandlingen har gjorts av Försvarets Materielverk (FMV), som också fört förhandlingarna med Alcatel Telecom Norway. Kontraktet undertecknades i Stockholm den 21 oktober 1991.

FMV liksom den svenska Marinen har uppfattat det digitala kommunikationssystemet MTN som ett oerhört lyft för marinen jämfört med den gamla utrustning som tidigare utnyttjats. FMV och Marinen har fått ett sambandssystem som är utvecklat på teknikens framkant med ett routingsystem och ett övervakningssystem som är av världsklass. 

Förbanden har deltagit både i lokala och internationella övningar med sambandscontainrar innehållande de marina taktiska abonnent- och nätförmedlingsväxlarna.

Förbanden har framfört ett odelat positivt omdöme såväl vad avser funktionen som installationen och anser systemet väl platsa i det nya nätverksbaserade försvaret (NBF).