FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Ledningssystem


Elplo 875

Elplo 875

Elplo 875 var ett stridsledningssystem som i början av 1970-talet anskaffades till torpedbåtarna av typ Norrköping.

Leverantör var Stansaab. 

Förutom till de 12 torpedbåtarna anskaffades ytterligare 5 system. Två sattes ombord på jagarna Halland och Småland, ett system installerades på Berga Örlogsskolor för utbildning och två anläggningar blev servicesystem vid varven.

16 anläggningar konverterades senare till MARIL 880 i samband med att torpedbåtarna konverterades till robotbåtar.

En Elplo-anläggning finns kvar i ursprungligt skick på jagaren Småland vid Maritiman i Göteborg.