FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Artillerieldledning


Arte m/62

Arte m/62

Arte m/62 var den första digitala eldledning som funnits i  Flottan.

Den anskaffades omkring 1960 från det holländska företaget Hollandse Signaalapparaten och installerades på torpedbåtar av Spica-klass. Karakteristiskt för den är den stora radomen (kulan) som omsluter den ingående spanings- och eldledningsradarn och som gör systemet lätt igenkännbart.

Totalt har 14 system anskaffats och har förutom på Spicatypen funnits på jagarna Halland och Småland, fregatterna Visby och Sundsvall, minfartygen Älvsborg och Visborg samt vid Berga Örlogsskolor.

Arte m/62 var en allmåls artillerieldledning. Den var fast programmerad i kärnminnen.

Arte m/62 finns bevarad på torpedbåten Spica och på jagaren Småland.