FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Artillerieldledning


Arte 722

Arte 722

Arte 722 var en artillerieldledning som togs fram för torpedbåtar typ Norrköping. Leverantör var Philips Teleindustrier.

I systemet ingick en spaningsradar på x-bandet, ett sikte med eldledningsradar och en operatörsplats för eldledaren.

Vid konverteringen av torpedbåtarna till robotbåtar byttes spaningsradarn ut mot en C-bandsradar men anläggningen i övrigt kvarstod.

Arte 722 finns fortfarande kvar på robotbåten Ystad.