FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
SUMP


SUMP var ett speciellt ledningssystem som togs fram i samband den intensiva ubåtsjaktverksamhet som bedrevs i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Systemet medgav snabb sammanställning, analys, presentation och delgivning av insamlade uppgifter från ett stort antal källor. Ändamålet var att skapa optimala förutsättningar för beslut på företagsledarnivån.

Två anläggningar anskaffades och installerades på Muskö och i Karlskrona. Materielen utgjordes i grunden av STRIKA-anläggningar men försågs med modifierad  programvara och funktioner anpassade för den aktuella uppgiften.

SUMP uttolkas som Sammanställning av ubåtsincidenter i marint plott.

Leverantör var Ericsson Radio Systems i Kista.

SUMP