FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
STRIKA 85


STRIKA

STRIKA var ett ledningssystem som togs fram för kustartilleriet i början av 1980-talet. Det utformades så att det skulle kunna utnyttjas på alla nivåer inom KA med varierande omfattning på mängden ingående delar.

STRIKA gav möjlighet till snabbt och säkert informationsutbyte mellan spaningskällor och marina stridsledningscentraler (insamling, bearbetning, presentation, rapportering/delgivning). Det medgav samverkan med sjögående förband och angränsande marina förband och att skilda vapensystem kunde komma till insats i rätt tid och med avsedd effekt. STRIKA under­lättade även många moment av stabernas rutinmässiga arbete.

STRIKA installerades i ledningscentraler och batterier inom hela kustartilleriet. Det utnyttjades fram till början av 2000-talet men togs ur drift i och med att hela kustartilleriet lades ner.

STRIKA

Bemannad stridsledningscentral, t v sammanställning av målläge mm.
t h ledningspersonal i form av chef, vakthavande befäl, artilleriofficer.

STRIKA 85 Huvudfunktioner

STRIKA 85 Funktionsöversikt