FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
STINA


STINA i sjöbevakningscentraler

STINA i sjöbevakningscentral i Visby

STINA i sjöbevakningscentralen i Visby

STINA var ett ledningssystem för uppföljning av läget till sjöss genom sammanställning och presentation av information från ett stort antal olika informationskällor. Det installerades i sjöbevakningscentraler inrättade  vid de olika marin-kommandona.

Tillverkare av STINA var Philips Teleindustrier i Järfälla.

Den första anläggningen togs i bruk 1979 i sjöbevakningscentralen vid MKG i Visby.  Därefter tillkom anläggningar på Muskö, i Karlskrona och Malmö samt 1983 i Göteborg. Sjöbevakningscentralen vid MKN i Härnösand byggdes ut först under början av 90-talet men fick då annan materiel.

STINA utgick under slutet av 90-talet och ersattes av annan materiel samtidigt som sjöbevakningsverksamheten successivt  koncentrerades till färre centraler.


Mer om sjöbevakning och STINA finns att läsa i FHT-dokumentet Sjöbevakningscentraler med Stina (1,4 MB) Författare: Malte Jönson.

STINA