FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
Arte 703


Arte 703

Arte 703, även kallat cig 703 eller CI m/55L, var ett eldledningsinstrument som ingick i kustartilleriets akantropp m/48. Tillverkare var det franska företaget CSF i Paris. Instrumenten anskaffades i mitten av 1950-talet. Totalt inköptes 50 st.

Instrumentet arbetade med analogiteknik men en mycket speciell sådan. Räknekedjorna i instrumentet bestod av enbart induktanser och kapacitanser som matades med växelspänning med frekvensen 472 kHz.

Till instrumentet var knutet ett sikte, CS m/55, försett med en radar från CSF benämnd PE 451. Siktet betjänades av tre operatörer, en höjdriktare, en sidriktare och en radarobservatör. Siktet var tillverkat av Arenco i Stockholm.

Mer att läsa om detta finns i FHT-skriften Kustartilleriets franska centralinstrument (1 MB) Författare: Malte Jönson.

Cig 703