FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Multiplexutrustning TM-23
M3981-023000


Tillverkare Standard Radio och Telefon (SRT). I drift i FTN 1969 - ?

Utdrag ur beskrivning M7773-424420

INLEDNING

SRT var utöver Ericsson leverantör av ”Stormuxar” med kapacitet upp till 300 kanaler.  

ALLMÄNT
TM-23 är en multiplexutrustning för bärfrekvenstelefoni. Den omfattar modulerings-, oscillator-och kraftutrustning med vilka man kan bilda fem 12-grupper, bild 1.

TM-23 Blockschema

Bild 1, Multiplexutrustning TM-23, blockschema

TM-23 används tillsammans med TM-13 och ersätter då KMU-utrustningen i TM-13.

Kraftutrustning, kanalmoduleringsutrustning och oscillatorutrustning sitter i stativ enligt bild 2. Kanalmoduleringsstativet rymmer tre kanalmoduleringsutrustningar 5 x 1/12.

Stativlarmfunktionerna är samlade till Kraftutrustningen för batteridrift, som sitter nederst i stativet.

KMU-stativ

Bild 2. KMU-stativ (nätdrift)

TEKNISKA DATA

LF-sida mot växel

 

Koppling

Fyrtrådsdrift och likströmssignalering

Nivåer

Sändning lägst -14 dBr
Mottagning högst +8 dBr

Impedans

600 ohm balanserad

Frekvensområde

0,3-3,4 kHz

HF-sida mot gruppmoduleringsutrustning

Frekvensområde

12 kanaler 6-108 kHz

Impedans

75 ohm balanserad

Nivåer

Sändning  -26 dBr
Mottagning  -8 dBr

Pilot

 

   Frekvens

84,08 kHz

   Nivå

-20 dBm0

Signalering

 

Typ

Diskontinuerlig utombandssignalering (arbetsström)

Frekvens

3825 Hz

Signalmottagarens operationstid

ca 15 ms
(Kanalmodem G12776 3001-3003)

Nivå

-6 dBm0

Inspänningar

 

Kraftutrustning för nätdrift G12420

Nätspänning 220 V ±10%

Kraftutrustning för batteridrift G12415

Likspänning 36, 48, 60 V +20/-15%

Utspänningar

 

Kraftutrustning för nätdrift G12420

Likspänning 43-72V

Kraftutrustning för batteridrift G12415

Likspänning 24V ±2%

 

TM-13/23 Blockschema

Bild 3. MULTIPLEXUTRUSTNING TM-13/23 Blockschema

Kanalmoduleringsutrustning G12750
Kanalmoduleringsutrustning G12750 är en frekvensuppdelad multiplex-utrustning för 5 x 12 telefonikanaler, bild 4. Kanalernas signalering sker med jordning av särskilda sändar-och mottagartrådar. Frekvensbandet 0,3-3,4 kHz överförs som talkanal. Amplitudmodulerad utombandssignalering utförs vid frekvensen 3,825 kHz.

  Kanalmoduleringsutrustning

Bild 4 Kanalmoduleringsutrustning 5 x 1/12


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.