FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-20


ALLMÄNT
TM-20
ingår i fjärrövervakningssystemet FÖRL som togs fram för övervakning av huvudstråken i Försvarets Fasta RadioLänknät  (FFRL) på 1970-talet.

Systemuppbyggnaden av FÖRL beskrivs i dokumentet Fjärrövervakning Radiolänk F1281-435591.

För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet
Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem
(F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

DATAMUX TM-20 SÄNDARE M3981-020021
TM-20 sändare, bild 1, utnyttjas för att omvandla parallell information till serieform för vidare överföring via länk eller trådförbindelse med hjälp av FSK sändare.

TM-20 sändare

Bild 1. TM-20 sändare

Funktioner som ingår l TM-20 sändare.

 • Taktgenerator vilken alstrar de tidsuppdelningssignaler som behövs i enheten.
 • Startenheten ger startpuls för nollställning av taktgenerator när nytt telegram skall börja.
 • Grindkretsar för val mellan kanal ingångar och simulerade data inklusive drivsteg för lysdiodindikering.
 • Register där data från grindkretsarna läses in parallellt för att skiftas ut i serieform via
 • Avkodare för kanal information med efterföljande sammanlagring till en meddelandeledning MO som följs av
 • Buffertminne med nivåomvandlare .
 • Kontrollkodsgeneratorn hämtar information från buffertminne och avger en kontrollkod som inlagras i meddelandet.

Dessutom ingår som bestyckningsmöjligheter FSK och Kraftenhet.

DATAMUX TM-20 MOTTAGARE M3981-020011
TM-20 mottagare, bild 2, utnyttjas för att omvandla serieinformation till parallellform mottaget via länk eller trådförbindelse med hjälp av FSK mottagare.

TM-20 mottagare

Bild 2. TM-20 mottagare

Funktioner som ingår l TM-20 mottagare.

 • Taktgenerator vilken alstrar de tidsuppdelningssignaler som behövs i enheten.
 • Startenheten avger startpuls för nollställning av taktgenerator när nytt telegram skall börja.
 • Nivåomvandlare för anpassning av mottaget seriemeddelande DEM till enhetens logiska nivåer.
 • Kontrollkodgenerator vi!lken avkänner meddelandeledning M och räknar samman en kontrollkod.
 • Feldetektor som ger larm i händelse av datafel i synkgrupp, mellanbitar eller kontrollkod.
 • Primärregister för kanalinformation där det sker en temporär lagring av data innan dessa överförs till
 • Utgångsregister som lagrar data i parallell form och som sedan följs av
 • Utgångssteg i form av transistorslutning till jord med indikering för 16 kanaler.
 • Meddelandesimulator vilken alstrar ett fiktivt meddelande fM för kontroll av enheten.

Dessutom ingår som bestyckningsmöjlighet FSK och Kraftenhet.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.