FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Multiplexutrustning TM-16
M3981-016000


Tillverkare LM Ericsson. I drift i FTN 1969 - ?

(Utdrag ur beskrivning M7773-420491)

ALLMÄNT
Multiplexutrustning TM-16, M3981-016000, används för bärfrekvenstelefoni. Den är avsedd att dels komplettera multiplexutrustning TM-6, som har 60 -120 kanaler, så att de gemensamt bildar 300 kanalsystem, dels att självständigt bilda system för 24, 120 och 300 kanaler. Med hjälp av ledningsanpassnings-utrustning anpassas ledningsgruppen till flygvapnets radiolänkutrustningar och koaxialkabelsystem.

Ett komplett 300-kanalsystem innehåller kanalmodemutrustning KMU, grupp-modemutrustning GMU och ledningsgrupputrustning LGU. Bilderna nedan visar utrustningarna i blockschemaform.

 • grundutrustning KMU i TM-6 eller i TM-16 med modulerutrustningar som omvandlar inkommande kanaler till 12-grupper.
 • grundutrustning 12/60 som utrustats med bl a följande enheter
  • gruppmodemutrustning, GMU, 12/60 som omvandlar 12-grupper till 60-grupper.
  • ledningsgrupputrustning, LGU, 12/24 som omvandlar två 12-grupper till ledningsgrupp för ett 24-kanalsystem. Delbestyckad utrustning omvandlar en 12-grupp till ledningsgrupp för ett 12-kanalsystem.
  • ledningsgrupputrustning, LGU, 60/120 som omvandlar 60-grupper till ledningsgrupper för 120-kanalsystem
 • grundutrustning 60/300 som utrustats med bl a
  • ledningsgrupputrustning, LGU, 60/300 som omvandlar 60-grupper till ledningsgrupper för 300-kanalsystem.
  • gruppmodemutrustning, GMU, 60/300 som omvandlar 60-grupper till 300-grupper, till frekvensläget 812-2044 kHz (för bl a anslutning till televerkets 12-MHz system).
  • ledningsgrupputrustning, LGU, 300/300 som omvandlar 300-grupper enligt föregående till ledningsgrupper för 300-kanalsystem, för anslutning mot televerkets nät.

I TM-16 ingår kretsar för pilotsignaler, övervakning, nivåreglering och larm. Samtliga stativ har tjänstehylla. Till utrustningen hör även GK-filter oftast placerade i ett stativ med enbart filterhyllor.

Multiplexutrustning TM-6 och TM-16

MULTIPLEXUTRUSTNING TM-6 OCH TM-16 Blockschema

MULTIPLEXUTRUSTNING TM·16 BlockschemaTM-16 Stativ

MULTIPLEXUTRUSTNING TM·16 Blockschema och TM-16-stativ (Bild FHT)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.