FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-10A, TM10B
M3981-010011, M3981-010021


Tillverkare Selenia, Italien 1965

I provdrift i FFRL c:a 1965 -1968

Bakgrund
I syfte att öka tillgängligheten för obemannade anläggningar i Försvarets Fasta Radiolänknät FFRL, utfördes ett begränsat prov med överföring av larmsignaler från utrustningar. Signalerna överfördes från relästationer till knutstationer i FFRL. Presentation skedde på glimlamptablå.

Mux TM-10B

TM-10B

TM-10A var en datamultiplexutrustning, som genom tidsdelning (tidsmultiplex) överförde en larmkanal (= en bit) i taget av 16 möjliga.
Förutom de 16 larmbitarna överfördes synkroniserings- och kontrollbitar, totalt 32 bitar per meddelande (ett "varv"). Datahastigheten var 600 bit/s vilket medgav att varje larmsignal uppdaterades var 54:e ms. Överföring över ett radiolänkstråk skedde med hjälp av FSK-modem i radiolänkars tjänstekanaler.
Erfarenheterna från försöken med TM-10A togs tillvara genom att en B-variant, TM-10B anskaffades med högre kapacitet (32 kanaler)

Utrustningen var helt digitaliserad, baserad på grindar och vippor uppbyggda av diskreta komponenter (bl.a. transistorer och dioder) på ett litet kretskort, vilket ingjutits i plast, en slags föregångare till integrerade kretsar.
TM-10A byggdes inte ut seriemässigt, men principen anammades i kommande övervakningssystem.

Uppbyggd av kortkassetter som placerades i en 19” hylla för stativmontage.

Utdrag ur Systembeskrivning TM-10A KFF-L50998 (1966)

Allmänt
Datamultiplexutrustningen består av en sändare och en mottagare och eventuellt en reläenhet. Utrustningen skall användas för transmission av övervakningssignaler i form av jordslutningar vid RL- och kabelförbindelser.

Utrustningen kan överföra 16 kanaler. Sändaren söker av de 16 kanalingångarna och registrerar eventuella jordslutningar som omvandlas till ett seriemeddelande. Mottagaren tar emot seriemeddelandet, omvandlar och lämnar ut informationen i parallellform till ett mellanminne. Förutsatt att synkronisering och kontrollkod är korrekta överförs informationen till ett slutminne.

Det går att ta ut synksignaler för att synkronisera yttre system ingående i anläggningen.

Tekniska data

Antal kanaler

Yttre

16 T/F-kanaler

 

Inre

4 kanaler för kontrollkod
2 kanaler för Start/stoppuls

Insignal /S

Signal

Kontaktslutning till jord eller -1 till +12 volt

 

Icke signal

Öppen kontakt eller -12 till -8 volt

Utsignal /M

 

Normalt jordslutnig via transistor (ev. relä)

Avsökningshastighet

 

100 Baud dvs. t=220 ms (50 Baud)

Strömförsörjning

 

Nätspänning 220 volt 50 Hz +10 -15% resp. ±3%

Effektförbrukning

 

Sändare    3W
Mottagare  6W

Dimensioner

Vikt

Sändare     9 kg (beroende på bestyckning)
Mottagare 10 kg (beroende på bestyckning)

 

Mått

Sändare och mottagare
Bredd x Höjd 438 x 132 mm

 

 

Djup 165 + 115 mm

Temperaturområde

 

0 – 50 grader C

Utdrag ur Systembeskrivning TM-10B KFF-L51131 (1966)

Allmänt
Datamultiplexutrustningen består av en sändare och en mottagare och eventuellt en reläenhet. Utrustningen skall användas för transmission av övervakningssignaler i form av jordslutningar vid RL- och kabelförbindelser.

Utrustningen kan överföra 32 kanaler. Sändaren söker av de 32 kanalingångarna och registrerar eventuella jordslutningar som omvandlas till ett seriemeddelande. Mottagaren tar emot seriemeddelandet, omvandlar och lämnar ut informationen i parallellform till ett mellanminne. Förutsatt att synkronisering och kontrollkod är korrekta överförs informationen till ett slutminne som presenterar meddelandet genom jordslutningar.
TM-10B kan användas tillsammans med andra datamultiplexutrustningar. Det går att ta ut synksignaler för att synkronisera yttre system ingående i anläggningen.

Tekniska data

Antal kanaler

Yttre

32 T/F-kanaler

 

Inre

8 (4 + 4) kanaler för kontrollkod
4 (2 + 2) kanaler för Start/stoppuls

Insignal /S

Signal

Kontaktslutning till jord eller -1 till +12 volt

 

Icke signal

Öppen kontakt eller -12 till -8 volt

Utsignal /M

 

Normalt jordslutnig via transistor (ev. relä)

Avsökningshastighet

 

100 Baud dvs. t=440 ms
50 Baud dvs. t=220 ms

Strömförsörjning

 

Nätspänning 220 volt 50 Hz +10 -15% resp. ±3%

Effektförbrukning

 

Sändare    4W
Mottagare  8W

Dimensioner

Vikt

Sändare     9 kg (beroende på bestyckning)
Mottagare 10 kg (beroende på bestyckning)

 

Mått

Sändare och mottagare
Bredd x Höjd 438 x 132 mm

 

 

Djup 165 + 115 mm

Temperaturområde

 

0 – 50 grader C


För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.