FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Digital radiolänk
Radiolänkutrustning RL-91C (M3959-091131)


Leverantör Elektrisk Bureau AS, NERA Divisionen, Bergen, Norge

Allmänt
Radiolänkutrustning RL-91C (M3959-091131) är en 34 Mbit/s utrustning som består av följande två enheter:

  • Sändtagare 34 Mbit (F5147-000208)
  • Linjeterminalenhet (F5147-000178)

Sändtagarenheten är installerad i en vattentät behållare. Mekaniskt sett är linjeterminalen gjord för att passa i en 19” hylla.

Utrustningen används för överföring av pulsmodulerade (PCM) signaler i ett digitalt basband. Utrustningen är utrustad med 480 digitala talkanaler med en överföringshastighet av 34,368 Mbit/s.

Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 12,75 -13,25 GHz. TJK arbetar inom området 0,3-3,4 kHz och FSK inom området 4-8 kHz.

Vid leverans är RL-91 intrimmad till en bestämd frekvens, varför någon ytterligare trimning inte behöver göras. Utrustningen installeras i fasta anläggningar och matas med -48V likspänning.

Till utrustningen används en parabolantenn som kan polariseras i horisontalplanet eller vertikalplanet.

RL-91C

RL-91C

TEKNISKA DATA

Allmänt

Leverantör (radio och antenn)

Elektrisk Bureau AS, NERA Divisionen, Bergen, Norge

Frekvensområde

12,75 - 13,25 GHz

Duplexavstånd

266 MHz

Modulationssätt

4 fasskiftmodulation

Kodning

Differentiell

Demodulationssätt

Koherent

Basband

34,368 Mbitar/s (480 talkanaler)

Tjänstekanal

0,3 - 3,4 kHz

FSK-signal

4 - 8 kHz

Modulationssätt TJK och FSK

FM

HF signalnivå för bitfelstäthet 10-4:

≤ -76 dBm

Miljö

   Temperaturområde (drift)

-40 gr till +55 gr C

   Temperaturområde (lagring)

-40 gr till +70 gr C

   Luftfuktighetsområde

10 - 95% vid +55 gr C

Matningsspänning:

   Radio

-30 till -60V (-48V nominellt)

   TJK/Terminalenhet

-40 till -60V (-48V nominellt)

Effektförbrukning:

   Radio

45W

   TJK/Terminalenhet:

45W

Vikt:

   Sändtagare

17 kg

   TJK/Terminalenhet

10 kg


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.