FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Digital radiolänk
Radiolänkutrustning RL-91AB (M3959-091000)


Leverantör Elektrisk Bureau AS, NERA Divisionen, Bergen, Norge

(Utdrag ur Systembeskrivning FLT-301040 (1985))

Allmänt
Radiolänkutrustning RL-91 (M3959-091000) förekommer i två varianter

  • RL-91A (M3959-091111)
  • RL-91B (M3959-091121).

I utrustningen ingår följande enheter:

Sändtagare

2 Mbit

F5417-000084   Alt

 

8 Mbit

F5417-000085   Alt

Linjeterminalenhet

2 Mbit

F5417-000104   Alt

 

8 Mbit

F5417-000105   Alt

Tjänstekanalenhet

 

F5417-000101


Utrustningen används för överföring av pulskodmodulerade (PCM) signaler i ett digitalt basband.

RL-91A
omfattar 30 digitala talkanaler med en överföringshastighet av 2,048 Mbitar/s.

RL-91B
omfattar 120 digitala talkanaler med en överföringshastighet av 8,448 Mbitar/s.

Båda varianterna arbetar inom frekvensområdet 12,75 - 13,25 GHz och båda lämnar en uteffekt, som är minst +20 dBm.

Förutom det digitala basbandet överförs frekvensmodulerad trafik inom frekvensområdena 0,3 - 3,4 kHz och 4 - 8 kHz. Det lägre bandet används för tjänstekanal (TJK) och det högre för frekvensskiftsignaler (FSK).

Vid leveransen är RL-91 intrimmad till bestämda frekvenser, varför någon ytterligare trimning inte behöver göras vid driftsättningen.

Utrustningen installeras i fasta anläggningar och strömförsörjs med -48V likspänning. Till utrustningen används en parabolantenn, som kan polariseras antingen i horisontal- eller vertikalplanet.

TEKNISKA DATA

Allmänt

Leverantör (radio och antenn)

Elektrisk Bureau AS, NERA Divisionen, Bergen, Norge

Frekvensområde

12,75 - 13,25 GHz

Duplexavstånd

266 MHz

Modulationssätt

Tvåfasmodulering (2-PSK)

Kodning

Differentiell

Demodulationssätt

Koherent

Basband:

   RL-91A

2,048 Mbitar/s (30 talkanaler)

   RL-91B

8,448 Mbitar/s (120 talkanaler)

Tjänstekanal

0,3 - 3,4 kHz

FSK-signal

4 - 8 kHz

Modulationssätt TJK och FSK

FM

HF signalnivå för bitfelstäthet 10-4:

   RL-91A

≤ -87 dBm

   RL-91B

≤ -80 dBm

MTBF (medeltid mellan fel):

   Radio

50 000 timmar

   TJK/Terminalenhet

80 000 timmar

Miljö

   Temperaturområde (drift)

-30 gr till +55 gr C

   Temperaturområde (lagring)

-40 gr till +70 gr C

   Luftfuktighetsområde

10 - 95% vid +55 gr C

   EMC-krav (EMC = elektromagnetisk kompabilitet)

MIL-STD 461A not 4

   EMC-testmetoder

MIL-STD 462 not 3

Matningsspänning:

   Radio

-30 till -60V

   TJK/Terminalenhet

-40 till -60V -48V nominellt

Effektförbrukning:

   Radio

< 30W

   TJK/Terminalenhet:

 

      120 kanalversion

< 14W

      30 kanalversion

< 12W

Anslutning till antenn

Vågledare typ R120

SWF vågledarsystem

< 1,20 (21 dB)

Vikt:

   Radio

20 kg

   TJK/Terminalenhet

15 kg

RL-91 A/B sändtagareRL-91 A/B linjeterminalenhet

Sändtagare. Linjeterminalenhet (Bilder FHT).

RL-91 A/B tjänstekanalenhet

Tjänstekanalenhet
(Bild FHT)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.